Wednesday, April 4, 2012

Ce este sexul?


După medici, este o boală:
Pentru ca ajungi tot timpul la pat.

După avocaţi, este o injustiţie:
Pentru că întotdeauna este unuldeasupra altu dedesubt.

Părerea inginerilor este că,sexul este cea mai perfectă masină…poti să conduci sisingur…

Arhitecţii sunt de părere ca,sexul este o mare eroare pentrucă zona de distracţie estesituată foarte aproape de WC.

După politicieni, estedemocraţia perfectă:
Pentru că se bucură atât cel dedeasupra, cât şi cel dededesubt.

După economişti, este oinvestiţie proastă:
Pentru că e mai mult ceea ceintră decât
ceea ce iese!

Dacă dăm cuvântul matematicienilor, este ecuația perfectă, deoarece femeia ridică membrul la maxima putere, îl închide întreparanteze, îi extrage factorul comun și-l reduce apoi la expresia minimă.

Ceea ce se stie sigur, este ca… te duce in extaz !!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...